Миодраг Томић


1983. године започињем свој рад у Железари Смедерево и упознајем са радом и фунционисањем целокупног система, почевши као инжењер погона у хладној ваљаоници до руководиоца радних јединица. 1989. године постајем директор хладне ваљаонице, бавим се планирањем производње наменских производа у квантитету и квалитету. Постижем резултате у виду повећања продуктивности, смањења шкарта и повећања изватка, ову функцију обављам до 1991. године када постајем директор пласмана где за циљ имам усклађивање производа Железаре Смедерево са потребама купаца. Увођење нових производа и нових квалитета ради проширења тржишта. Због увођења санкција тј. забране извоза постајем представник железаре у Либану. 1995. године одлазим у Москву као представник и обављам функцију директора увоза рудних сировина и резервних делова. По повратку из Москве постајем комерцијални директор и одговоран сам за састављање планова набавке и продаје, праћење кретања производа на тржишту, одржавање контакта са добављачима и купцима, уговарање набавке и продаје, праћење реализације уговореног посла. 1997. године постајем Директор-координатор друштава виших фаза прераде, који за циљ има пласирање готовог производа на тржиште праћењем његове производње и координирање исте кроз ”ћерке” предузећа : - Фабрика белих лимова–Шабац; Фабрика радијатора-Гњилане (Мерошин); Фабрика шавних цеви-Алексинац; Фабрика поцинкованих лимова –Вучитрн; Фабрика шавних цеви-Урошевац. И све зарад постизање бољег финансијског ефекта. Од 1998. до 2000. године био сам директор Инвестиција. Од 2000. године до данас, радим у више приватних фирми на пословима: инжењера за увођење и примену система квалитета, руководилац и директор производње металних конструкција Ал и ПВЦ столарија, руководилац и директор комерцијалних сектора и маркетиншких услуга.

Закључком Владе Републике Србије 24 број: 119-2606/2016 од дана 11.03.2016. године, именован сам за председника Скупштине привредног друштва „Метохија“д.о.о. Београд.

Контакт информације